PHONE: 1800-1801
Careers
Зах зээлд өрсөлдөхүйц уян хатан цалин хөлсний систем, орчин үеийн шинэлэг менежмент бүхий бүтээлч, эрч хүчтэй хамт олон таныг хүлээж байна.